Menu Sluiten

Privacyverklaring (AVG / GDPR) René Hillesum Filatelie

René Hillesum Filatelie is het bedrijf van René Hillesum en gevestigd te Zwijndrecht, Nederland. Er is geen personeel werkzaam.

Het bedrijf opereert tevens onder de handelsnamen Sheraton & Peel, Boekenland, Cinderel, Philaguide en Antiquariaat René Hillesum.

Tevens wordt de hoofdredactie van maandblad Filatelie gevoerd.

Persoonsgegevens

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden uitsluitend de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens verzameld: naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, geslacht (uitsluitend ten behoeve van de aanhef in de communicatie), mailadres, bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens kunnen door geen andere personen ingezien worden dan door de eigenaar en worden niet doorverkocht, geruild of weggegeven.

De persoonsgegevens staan opgeslagen op beveiligde, interne computersystemen en er wordt geen gebruik gemaakt van externe cloudsystemen.

Ten behoeve van het gereedmaken van postverzendingen worden de gegevens voor labeling beschikbaar gesteld voor eenmalig gebruik aan de drukker, die de verzending verzorgd.

Inzage en correctie

Een ieder kan te allen tijde schriftelijk opvragen welke gegevens er zijn opgeslagen en vervolgens is er een mogelijkheid van correctie en verwijdering. Dit laatste slechts voor zover geen andere wet dit in de weg staat. U kunt het verzoek indienen op privacy@filatelist.com of richten aan René Hillesum Filatelie, Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht.

Website

De websites www.boekenland.com en Boekenland.nl verzamelen geen gegevens. U heeft uitsluitend de mogelijkheid om via de site actief een mail te verzenden met gebruikmaking van uw naam en uw mailadres.

Er wordt uitsluitend een bezoekersstatistiek bijgehouden op landniveau.

Kantoor / veilingzaal

Kantoor / veilingzaal, gevestigd Mandenmakersstraat 1 te Zwijndrecht is uit veiligheidsoverwegingen voorzien van camera’s. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend intern opgeslagen en er is geen internetverbinding aan verbonden. De beelden worden na afwikkeling van iedere veiling gewist.

Bewaartermijn

Zolang er een zakelijke relatie bestaat worden de persoonsgegevens bewaard. Na het beëindigen van de zakelijke relatie worden de gegevens na zeven jaar vernietigd of vijf jaar nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden indien deze uitsluitend correspondentie betrof.

Versie

De privacyverklaring kan worden aangepast. Telkenmale zal deze op de website gepubliceerd worden en er wordt melding gemaakt van een nieuw versienummer.

Privacy 2021V3